Tag: rencana

  • Rencana Saya, Insya Allah.

    Sudah sekian lama saya tidak mengendarai Dulibai. Kemarin malam baru saya goes lagi pedalnya. Sebelum perjalanan malam kemarin saya lakukan, seminggu sebelumnya saya lakukan perjalanan siang ke tukang fotokopi untuk menjilid modul matematika dan makalah TIK. Jadi, kemarin malam, sepulangnya saya menonton Up di Cihampelas Walk bersama Avi, Danti, Ka Khansa, dan Uti, saya pergi…